Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara (gasol) 170309 - UNDER BEABETNING

LÄS MER

[Kommunlogotyp] [Kommunnamn]

Välkommen att ansöka om tillstånd för brandfarlig vara (gasol) i [NN] kommun

 

Checklista för uppgifter och handlingar att förbereda

[Uppgifter om de handlingar som man som företagare behöver förbereda att kunna bifoga inför användningen av e-tjänsten samt de uppgifter som man behöver lämna i e-tjänsten]

 

Lokala förhållanden i din kommun

[Uppgifter om taxor och länk till lokala regelverk/vägledningar samt de uppgifter om handläggningstider och eventuella tjänstegarantier som kommunen vill skylta med. Även kontaktuppgifter till kommunen för att kunna få råd och stöd inför sin ansökan.]

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa