Anmälan om försäljning av tobak och e-cigaretter 180531

LÄS MER

[Kommunlogotyp] [Kommunnamn]

Välkommen att anmäla försäljning av tobak och e-cigaretter i [NN] kommun

 

Checklista över uppgifter och handlingar som ska lämnas in

[Checklista över de uppgifter företagaren ska lämna in och vilka handlingar som företagaren behöver förbereda.]

 

Lokala förhållanden i din kommun

[Uppgifter om taxor, länkar till lokala regelverk eller vägledningar, uppgifter om handläggningstider och eventuella tjänstegarantier som kommunen vill informera om. Även kontaktuppgifter till kommunen för råd och stöd kring ansökan.]

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa