Nationell patientöversikt - NPÖ

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nationell patientöversikt gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett sitt samtycke till det. Tjänsten erbjuds till offentligt finansierade vårdgivare .

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa