Beställning Kundservice - Svarsservice

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställning Kundservice - Svarsservice.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)