Frågor om beställning och tjänster

Nedan visas statistik för e-tjänsten Frågor om beställning och tjänster.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)