Mottagande av Funktions- eller organisationscertifikat

Nedan visas statistik för e-tjänsten Mottagande av Funktions- eller organisationscertifikat.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)