Beställning till Kundservice

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställning till Kundservice.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)